Cồng chiêng đồng

Cồng chiêng đồng Đại Bái – bền đẹp, cao cấp, bảo hành 1 năm vừa là nhạc cụ dân tộc Việt Nam cho tiếng to vang, ngân dài đồng thời vật dụng trang trí tao nhã.