Đồ đồng thờ cúng

Đồ đồng thờ cúng Đại Bái bền đẹp, cao cấp: Lư hương, chân đèn cầy bảo hành 1 năm; hỗ trợ đánh bóng, làm mới sản phẩm trọn đời.