Hoành phi câu đối

HOÀNH PHI CÂU ĐỐI – ĐỒ ĐỒNG ĐẸP – HPCD06

Còn hàng

6.000.000 

Mô tả :

Hoành phi Câu đối do các nghệ nhân làng nghề gò, đúc đồng Đại Bái chế tác tinh xảo và trang trọng phù hợp với các gia đình để đặt cùng với bàn thờ gia tiên.

  • – Kích thước 60cmx155cm: 6.000.000 VNĐ
  • – Kích thước 67cmx176cm: 7.500.000 VNĐ
Chi tiết

Hoành phi Câu đối do các nghệ nhân làng nghề gò, đúc đồng Đại Bái chế tác tinh xảo và trang trọng phù hợp với các gia đình để đặt cùng với bàn thờ gia tiên.

Hoành phi Đức Lưu Quang với ý nghĩa là: đức trạch cao dầy, có ảnh hưởng sâu rộng, con cháu nhiều đời được hưởng phúc đức.

Câu đối:

  • Tổ tông công đức thiên niên thịnh
  • Tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh

Sản phẩm Hoành phi Câu đối có kích thước:

– Kích thước 60cmx155cm: 6.000.000 VNĐ

– Kích thước 67cmx176cm: 7.500.000 VNĐ

Ý nghĩa Đức Lưu Quang

德厚流光 đức hậu lưu quang được từ điển cổ giải thích là: “Nói đức trạch cao dầy thì ảnh hưởng sâu rộng, con cháu được hưởng phúc. Nghĩa này có xuất xứ từ sách “Cốc Lương truyện – Hy Công năm thứ 15”:  “Thiên tử lập bảy miếu, chư hầu lập năm miếu, đại phu lập ba miếu, kẻ sĩ lập hai miếu, do đó người đức cao lưu truyền rộng, kẻ đức bạc, mỏng lưu truyền hẹp”.  Đặc biệt, sau giải thích nghĩa còn chú thêm: “光 (quang) giống nghĩa với 廣(quảng)”.

Như vậy chữ 光 quang trong 德厚流光 đức hậu lưu quang, hay 德流光 đức lưu quang không có nghĩa ánh sáng như thông thường mà có nghĩa là rộng. Cho nên 德流光 đức lưu quang, có nghĩa là đức trạch cao dầy, có ảnh hưởng sâu rộng, con cháu nhiều đời được hưởng phúc đức.

Tìm hiểu 德流光 đức lưu quang ta hiểu được nguồn gốc, ý nghĩa sâu xa của hoành phi này. Nhưng trong thực tế tiếng Việt, cách hiểu 德流光 đức lưu quang là “Đức sáng muôn đời”, “Đức tốt giữ mãi ánh sáng”, “Đức chan hòa ánh sáng”, v.v. đã trở nên phổ biến, và vẫn giữ được nghĩa gốc là ca ngợi chữ đức 德, lưu truyền chữ đức tới muôn đời sau.