Hoành phi

Bức hoành phi chữ Hán bằng đồng Đại Bái được làm hoàn toàn thủ công bằng bàn tay của các nghệ nhân làng nghề Đại Bái