Tranh chữ Tâm

Tranh chữ Tâm bằng đồng dành tặng người có Tâm sáng, dùng đặt trang trọng tại phòng khách hoặc nơi làm việc, cơ quan hoặc tặng doanh nhân, chính khách.

Gọi số 0966 36 36 64 để được tư vấn miễn phí và mua hàng với giá tốt nhất. Đồ đồng Đẹp có nhận làm mẫu riêng theo ý quý khách.