Tượng đồng

Tượng đồng Đại Bái: tượng đồng phong thủy, tượng đồng danh nhân, tượng Phật bằng đồng bền đẹp, cao cấp, bảo hành 1 năm.