Tượng danh nhân

Tượng danh nhân đồng Đại Bái bền đẹp, cao cấp: tượng bác Hồ, bác Giáp, Quan Công, Trần Hưng Đạo… được đúc bằng đồng nguyên chất.